CLEAN | CRUELTY FREE | PARABEN FREE | DERMATOLOGIST TESTED

 

KVKK AYDINLATMA METNİ

Siz değerli ticari müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile MAX BEAUTY PARIS İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli müşterilerimizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Şirket olarak gizliliğinize ve veri korumanıza son derece önem veriyoruz. Bu nedenle,  kişisel verilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlamayı amaçlıyoruz .

 

Şirketimiz ile paylaştığınız tüm kişisel verileriniz, KVKK düzenlemelerine ve işbu Aydınlatma Metni esaslarına uygun şekilde, faaliyetlerimiz ile bağlantılı olarak ve sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin ifası çerçevesinde, işlenebilecek, saklanabilecek, yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, güncellenebilecek, ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.


1-İşlenen kişisel verileriniz.

Aşağıda anılan kişisel verileri toplamakta ve işlemekteyiz:

-kimlik, iletişim, müşteri işlem, lokasyon, finans, işlem güvenliği bilgileri

www.maxbeautyparis.com üzerinden satın alınan ürünlerle ilgili olarak, ürüne fatura kesimi, ürün teslimi, ürün nakliye hizmetleri, ürün iade işlemleri, ve tüm bu süreçlere ait elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, şikayet ve önerilerinizin alınması, size geri cevap verilebilmesi ve gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması sebebiyle

 

-kimlik, iletişim, müşteri işlem, lokasyon, işlem güvenliği, finans ve kozmetik ürün kullanım bilgisini

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması, mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında memnun kalınmayan ve iade edilmiş ürünlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi için

 

-kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği, pazarlama, kozmetik ürün kullanım bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi, cihaz mac adresi bilgisi, ağ bilgisi, cihaz bilgilerinizi açık rıza’nıza bağlı olarak

Ürün pazarlama faaliyetleri kapsamında, ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri araştırılması ve Şirket e-bülten ve pazarlama e-postalarının gönderilmesi için

kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, lokasyon, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği, hukuk işlem bilgisi, cihaz mac adresi bilgisi, ağ bilgisi, cihaz bilgisini

Yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciilere bilgi verilmesi için hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında işlenebilecektir.

 

www.maxbeautyparis.com üzerinde ödeme amaçlı kullandığınız Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 

2 – Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, Şirket ile yaptığınız işlemlerle dahilinde, tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan şekilde sözlü, yazılı ve elektronik şekilde aşağıdaki yöntemler le toplanabilir.

www.maxbeautyparis.com üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler, üyelik, kayıt ve alışverişler ile,

anlaşmalı mağazalarda yapılan satışlar, buralarda bulunan Şirket çalışanları ve doldurulan bilgi formları ile,

Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar ile

Şirketin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler ile.

www.maxbeautyparis.com internet sitesindeki çerezler (“cookie”)  ile.

 

Veri Sahipleri ’nin www.maxbeautyparis.com internet sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için, bu Platformlarda girişte verilen onaya bağlı olarak Çerezler (cookie’ler) kullanılmaktadır. Çerez (cookie) , ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak site kullanımınızı etkileyebileceğini bilmenizi isteriz. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için çerez sayfamızı ziyaret edebilirisiniz

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepleri:

Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

3- Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel Verileriniz:

www.maxbeautyparis.com üzerinden satın alınan ürünlerle ilgili olarak, ürüne fatura kesimi, ürün teslimi, ürün nakliye hizmetleri, ürün iade işlemleri, ve tüm bu süreçlere ait elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, şikayet ve önerilerinizin alınması, size geri cevap verilebilmesi ve gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, lokasyon, finans, işlem güvenliği bilgilerini bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amacıyla ve hukuki sebebine dayanarak işlenebilecektir.

 

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterilerin talep/şikayetlerinin takibinin sağlanması, mal satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında memnun kalınmayan ve iade edilmiş ürünlere ilişkin süreçlerin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, lokasyon, işlem güvenliği, finans ve kozmetik ürün kullanım bilgisini sözleşmenin ifası, hukuk yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

 

Ürün pazarlama faaliyetleri kapsamında, ürün pazarlama süreçleri ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi alışveriş alışkanlıkları ve eğilimleri araştırılması ve Şirket e-bülten ve pazarlama e-postalarının gönderilmesi için kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği, pazarlama, kozmetik ürün kullanım bilgisi, sosyal medya hesap bilgisi, cihaz mac adresi bilgisi, ağ bilgisi, cihaz bilgilerinizi açık rıza’nıza bağlı olarak işlenebilecektir.

 

Yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makam ve merciilere bilgi verilmesi için kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekân güvenliği bilgisi, lokasyon, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar, hukuk işlem bilgisi, cihaz mac adresi bilgisi, ağ bilgisi, cihaz bilgisini hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında işlenebilecektir.

 

www.maxbeautyparis.com üzerinde ödeme amaçlı kullandığınız Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

 

 

4-Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıda açıkça belirtilen hukiken izin verilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde yukarıda anılan amaçların ida edilebilmesi için işlenedikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü yurt içinde veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımız ve/veya hizmet alımı yaptığımız güvenlik, yazılım, veri tabanı, hukuk, lojistik, kargo çağrı merkezi vb alanlarda hizmet sunan danışmanlık ve destek firmalar ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca yasal yükümlülüklerimizin ifası için resmi makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilmektedir.

Kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır. Bankalar arası kart merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarla paylaşılmaktadır.

 

5- Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir ?

KVKK çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak aşağıda sayılan haklara sahip bulunmaktasınız ve dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Şirketimize başvurarak talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasır otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

Bu haklarınızın kullanmak ile ilgili talebinizi contact@maxbeautyparis.com e-posta adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin şirketimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Taleplerinizin iletimi için e-posta adresimiz : contact@maxbeautyparis.com

Taleplerinize ilişkin başvurularınızda, taleplerinizin açık ve anlaşılır şekilde yazılmış olması, taleplerinizin şahsınız ile ilgili olması ve kimlik, adres bilgileriniz ile kimliğinizi tevsik edici belgelerinizin başvurunuza eklenmesi gerekmektedir.

 

6-Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi?

 

Kişisel verileriniz, KVKK ya uygun olarak işlenmekle birlikte, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.